art performance & way of life

Jesteśmy artystami, widzimy piękno i potencjał w starym i zaniedbanym. Przybywamy na zaproszenie, aby przywrócić do życia miejsca, które na to zasługują.

old interior portfolio

Uroda starych pałaców i dworków, aura miejsc przesiąkniętych historią – uwodzi nas. Kochamy odkrywać przeszłość w powolnym procesie przywracania do życia, odsłaniając skrywane tajemnice.