modern design portfolio

Nic nie funkcjonuje w próżni, nasze projekty szanują kontekst miejsca, przestrzeni, sytuacji oraz funkcjonalności. Projektujemy kontekstualnie. Dla ludzi.

porozmawiajmy o sztuce

Czy współczesna sztuka jest fascynująca i pełna życia? Jak o niej rozmawiać? Ruszamy z pomocą.  Projekt  „Literacko o malarstwie” wyruszył, szukajcie publikacji.