Carlotta

współpraca / collaboratore /cooperationO sobie:

“Il patrimonio artistico e architettonico italiano è fantastico ma è anche in emergenza: c’è bisogno di salvarlo e ridargli vita! Avere la possibilità di fare questo non lo considero solo un privilegio ma anche una missione preziosa!”

tł: „Włoskie dziedzictwo artystyczne i architektoniczne jest fantastyczne, ale znajduje się również w nagłej potrzebie: trzeba je uratować i przywrócić do życia! Mam okazję to zrobić, co uważam  nie tyle za przywilej,  co cenną misję!

 

 Si laurea in Architettura presso il politecnico di Milano  con una tesi in light design e inizia la sua carriera come libera professionista un po’ per caso e un po’ per fortuna. I primi anni si occupa di piccole e grandi ristrutturazioni di appartamenti a Milano, curandone la progettazione degli interni e degli arredi, il light design e tutti gli aspetti amministrativi. Condivide lo spazio di lavoro con il padre, l’ingegnere strutturista Gianni Gambaro, che la affianca e la supporta soprattutto nelle esperienze in cantiere.  Collabora stabilmente con diversi studi e professionisti milanesi ma rimane la volontà di autonomia e di andare oltre i confini della città.

Carlotta ukończyła architekturę na politechnice w Mediolanie,  swoją karierę jako „wolny strzelec” rozpoczęła trochę przypadkiem ale na pewno na szczęście. Zaczynała pracę od remontów małych i większych mieszkań w Mediolanie, projektując też restauracje, potem meble,  a następnie lekkie konstrukcje. Zajmowała się  wszystkimi dziedzinami administracji. Dzieli przestrzeń roboczą ze swoim ojcem, inżynierem budowlanym Gianni Gambaro, który wspiera ją szczególnie w doświadczeniach na budowie. Od kilku lat na stałe współpracuje z różnymi mediolańskimi firmami  ale pozostaje wolna i autonomiczna. Ucieka od wszelkich ograniczeń, również tych, które tworzą granicę miasta. 

Z nami pracuje podczas procesu twórczego ale niebywale przydatna okazuje się jej umiejętność negocjacji  w urzędach i instytucjach. Doskonale orientuje się w kwestiach wymogów i przepisów, dlatego zawsze sprawdza poprawność naszych projektów pod względem merytorycznym oraz dostosowuje je do wymogów włoskiego prawa budowlanego, autoryzując naszą pracę.