czym jest design

design
DESIGN = jest  masowym produktem
To zmienna relacja formy do funkcji. Zależny od Techniki, Ekonomii oraz Socjologii ( wraz z elementami demografii), w odniesieniu do czasu, w jakim żyjemy i pracujemy. To wszystko pomnożone przez indywidualny wkład Projektanta (Designera) pracującego w rożnych wymiarach
Mnożna – to czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu.
Mnożnik –to osobisty  wkład  projektanta ( Designera)