DESIGN FOR OFFICE

Zajmuję się kreacją wizerunku firmy. Dbam, aby wszystkie elementy były ze sobą spójne, aby się uzupełniały i wzmacniały odbiór charakteru firmy. Wykonuje projekty  aranżacji, związane  z planowaniem powierzchni przestrzeni publicznej, koordynuję i nadzoruję prace wykonawcze. Opracowuję projekty aranżacji, w których dostosowuję użytkowaną już powierzchnię  do nowych potrzeb wynikających ze zmieniającej się struktury organizacyjnej firmy. Przygotowuję projekty optymalizacji na podstawie szczegółowej analizy  zgodnej z uwarunkowaniami technicznymi. Słucham  jakich zmian oczekuje klient. Wykonuję projekty podniesienia standardu wizualnego obecnie użytkowanego biura. Wprowadzając proste w wykonaniu elementy, umiejętnie dobierając materiały wykończeniowe, dodatki, dbam aby nadać wnętrzu indywidualnego charakteru, który jednocześnie współgra z istniejącym zagospodarowaniem powierzchni biurowej.