Format Magazyn Artystyczny nr 82-83

„Synestezja Air Daryal”

Listopad 2019; Dział Kontakty; Strony 154-155