Format Magazyn Artystyczny numer 79-80

„Duchy Piasku”

Grudzień 2018,
Dział Relacje,  Strony 142-143