FORMAT NET Magazyn o sztuce Relacje

„Format” od ponad 30 lat pełni funkcję forum wymiany refleksji na temat współczesnej sztuki i jej miejsca oraz pełnionej roli w obecnej rzeczywistości kulturowej i społecznej naszego kraju, dostarcza znakomitego materiału o charakterze poznawczym i dydaktycznym dla szkolnictwa uniwersyteckiego tak artystycznego, jak i humanistycznego. Spełnia również ważną kulturotwórczą rolę w środowiskach artystycznych i naukowych.

Cykl Exhibition for ONE

Relacje z wystaw