Format Magazyn Artystyczny nr 81

„W Muzeum Susch Grażyny Kulczyk”

Czerwiec 2019,
Dział Kontakty, Strony 139-141