HOME STAGING – Konsultacje


HOME STAGING w formie Konsultacji       HOME STAGING w formie Raportu       HOME STAGING w formie Indywidualnej


Konsultacja ustna obejmuje osobistą wizytę w nieruchomości, w czasie której dokonujemy analizy stanu zastanego: zastanawiamy się nad aspektami wizualnymi, technicznymi i funkcjonalnymi pomieszczeń (kolorystyka, oświetlenie, ustawienie mebli i dekoracji, stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia, zagracenie, wykorzystanie przestrzeni etc.). W czasie wizyty przedstawiana jest właścicielowi nieruchomości diagnoza miejsc problematycznych oraz koncepcje i konkretne propozycje rozwiązań.

Cena Konsultacji ustnej uzależniona jest od ilości pomieszczeń i ustalana indywidualnie. Pracujemy na terenie Wrocławia, a  w przypadku dalej położonych miejscowości na terenie województwa dolnośląskiego, cena będzie dodatkowo uwzględniała koszty dojazdu.

Konsultacja ustna może funkcjonować jako samodzielna usługa lub może być wstępem do szerszej współpracy na kolejnych etapach przygotowania nieruchomości do sprzedaży / wynajmu lub projektowania.