G.J. ŁOZOWSCY

Kolekcja Grażyny i Jacka Łozowskich to modelowy zbiór polskiej sztuki

Państwo Łozowscy budowali swoją kolekcję przez lata skupiając swoją uwagę na pasji i świadomych poszukiwaniach. (…) Żyją w luksusie. Tyle, że jest to luksus epikurejski, wynikający z czerpania radości z piękna każdej chwili, którą przeżywają w poczuciu harmonii. To luksus niespieszenia się, dokonywania sensownych wyborów, niezawierania kompromisów z bylejakością. Ponieważ sztuką wyboru jest właściwe skupianie uwagi. Każdy obraz i każdy artysta mają swoją odrębną historię. Kolekcjonerzy znają ją i z jej przesłaniem wychodzą dalej, dzieląc się z nami – przypadkową publicznością – swoimi przemyśleniami. Pytanie, na ile jesteśmy świadomi tego, co otrzymaliśmy. Czy i jakie wyciągniemy wnioski z tego spotkania, jakie najdą nas refleksje…

Współpraca Pałac Królewski Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Nagrodzony w Konkursie „Wyobraźnia i rygor” tekst „Pomarańczowe tęsknoty” opublikowano w 5 numerze Formatu Literackiego.