Literacko o artystach

Potomkowie szkoły sopockiej versus krakowscy spadkobiercy kapizmu.

Projekt „Literacko o artystach” jest cyklem monografii napisanych w autorskiej konwencji literackiej. Jest też unikatowym zbiorem wiedzy o życiu, rozwoju artystycznym i motywach twórczości wybitnych malarzy, wywodzących się  z dwóch szkół ( północ i południe kraju). Na cykl składają się niezależne opowieści, tworzące spójną historię, która integruje różnorodne nurty malarskie. Biografistyka przybliża czytelnikom tak dorobek twórczy,  jak i postać człowieka – kreatora, z jego słabościami i niezłomnością.

Bohaterami opracowania „Potomkowie szkoły sopockiej” są: Jacek Mydlarski, Wilga Badowska oraz Kiejstut Bereźnicki. Ośrodek krakowski reprezentują: Tadeusz Król, Andrzej Borowski i Piotr Naliwajko. Praca, oprócz walorów edukacyjnych rozwija wiedzę poznawczą z zakresu sztuki współczesnej i promuje innowacyjną narrację, jako nowy sposób pisania o sztuce. 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziedzina Literatura.