Magazyn FORMAT nr 84 „A Leaf – Shaped Animal Draws The Hand”

Jesteśmy istotą warunkowaną biologicznie i potrzebujemy do życia określonego, niezdegradowanego poprzez nadmierną eksploatację, środowiska. Nasz dzisiejszy obraz natury jest po części obrazem nas samych . To zatruty i bardzo smutny obraz, pełen niezrozumienia i samotności. Nie tylko filozofów i artystów trapi niepokój o przyszłość. Wyrazem tej troski może być wystawa w Mediolanie w Hangar Bicocca. Ponad dwadzieścia instalacji artystycznych, tworzonych od 1998r przez Daniela Steegmanna Mangrané angażuje zwiedzających w poszukiwania estetyczne poświęcone tematyce złożoności ekologicznej.

Dział KONTAKTY;  Strony 86-88;  Maj 2020r