Magazyn Format nr 85. „Simulacrum-Era nierzeczywistej rzeczywistości”

Gdy miejsce społeczeństw tradycyjnych zajęło społeczeństwo przemysłowe, nastała nowoczesność wraz z drukiem i zegarem, okularami i szczepionką oraz wielkim apetytem na więcej. Potem przyszła „epoka refleksywna” pełna konfrontacji ze skutkami funkcjonowania nowoczesności.(…) Nastał kryzys materialności. Społeczeństwo przeciążone nadprodukcją zapadło się pod jej ciężarem, implodując w masę, pozbawioną energii i autonomicznej woli. Powierzchowność stała się tożsama z nieobecnością intelektualną. Wartości i znaczenia pracy, marzeń czy sztuki przestały wytwarzać „substancję życia”. Nadmiar produkowanych informacji spowodował totalną dezorientację, a substytucja i obojętność zdawały się stanowić jedyne remedium na wszechobecny obłęd.

The author recalls fast development of new technologies and risks they brought along, changing people’s life especially in the last decades. However, a human could not undergo such a rapid process which resulted in many confusions and crises. Popculture and entertainment have replaced art, over-producing content and products. Slow creative processes lost meaning in the era of fast rating systems, like starts or likes, which in turn affected profound critical reviews. Shall the present pandemic crisis change this situation and bring back the value to slow process of intelectual and emotional research?
My new article in the scientific magazine FORMAT, soon in Empik. Thanks to Nicolò Tomaini and Galleria Melesi  Untitled (Ego), 2011;
oil, smartphones and stones on board
Courtesy Galleria Melesi, Lecco

Dział TEMATY str. 8-9, grudzień 2020r