Portal Media&Work

Media&Work to wydawca ogólnopolskiego portalu o sztuce i magazynu drukowanego Rynek i Sztuka, to podmiot, współpracujący z czołowymi postaciami i krytykami w branży. Prowadzi działania w obszarze Public Relations oraz Artist Media Management, budując marki muzyków, wydawnictw muzycznych, artystów wizualnych i galerii sztuki, komunikując kulturę i prowadząc kompleksowe działania dla galerii, muzeum i instytucji kultury.

(…) „Ułomnością naszego gatunku, jest tendencja do bezmyślnego zanieczyszczania środowiska, w którym żyjemy. Po degradacji natury przyszedł czas na degradację intelektualną. Produkcja internetowej informacji stała się niemal fizjologiczną czynnością, którą dokonują wszyscy i wszędzie. Obcowanie z tak potężną kumulacją danych spowodowało, że przestaliśmy je przyswajać i klasyfikować. Pojemność naszych „biologicznych systemów” została przekroczona. Lada moment nie będziemy w stanie zmierzyć się już z żadną, wartościową treścią, co dopiero mówić o pogłębionym odbiorze sztuki. ”