portal Rynek i Sztuka

Największe i niezależne wydawnictwo internetowe, które stara się przybliżyć specyfikę rynku sztuki. Stwarza przestrzeń wymiany informacji i rzetelnej wiedzy o wszystkim, co związane jest z funkcjonowaniem sztuki w życiu społecznym. To platforma komunikacyjna, stanowiąca źródło wiedzy i miejsce spotkań dla szerokiego grona pasjonatów sztuki, artystów, krytyków i kuratorów sztuki oraz  domów aukcyjnych i galerii.