ART INSURANCE – kompleksowa ochrona dzieł sztukiimages

Kompleksowa ochrona dzieł sztuki  dla galerii, muzeów, artystów i prywatnych kolekcjonerów. Oprócz obrazów, rzeźb, grafik i antyków ubezpieczeniem można objąć także instalacje artystyczne, obiekty designerskie i kolekcjonerskie.

Definicja wartości dzieł sztuki
Dzieła sztuki to specyficzny, unikatowy przedmiot ubezpieczenia, posiadający określoną wartość artystyczną. Dlatego istotne jest sprawdzenie, czy warunki ubezpieczenia przewidują zastosowanie  adekwatnej  definicji wartości ubezpieczeniowej. W przypadku większości ubezpieczeń oferowanych na polskim rynku, dzieła sztuki ubezpieczane są w ramach standardowych produktów ubezpieczenia mienia. Niestety, trudno zastosować dla nich te same zasady, które stosuje się do określania wartości standardowego wyposażenia. W wielu produktach ubezpieczyciele przy wypłacie odszkodowania za uszkodzenie uwzględniają jedynie koszty restauracji. Jednak nie zawsze restauracja jest w stanie przywrócić wartość dzieła sprzed szkody.

Dla muzeów oraz instytucji wystawienniczych organizujących wystawy rotacyjne istotne jest objęcie ochroną ubezpieczenia transportu dzieł sztuki. Ubezpieczenie dedykowane dziełom sztuki powinno być oparte na koncepcji „nail to nail”, to znaczy ma uwzględniać wszystkie etapy prac związanych z organizacją ekspozycji dzieł sztuki, począwszy od zdjęcia dzieła z przysłowiowego „gwoździa”, poprzez pakowanie w miejscu nadania, transport, przechowywanie przed wystawą, sam okres ekspozycji, przechowywanie i pakowanie po zakończeniu wystawy, aż po transport powrotny do miejsca pochodzenia dzieła. Ubezpieczyciele, którzy nie posiadają produktów dedykowanych ubezpieczeniu wystaw dzieł sztuki łączą ubezpieczenie mienia z ubezpieczeniem transportowym, aby zapewnić ciągłość ochrony. Warto sprawdzić, czy zakres powstały z połączenia tych produktów rzeczywiście nie pozostawia luk w pokryciu.

Nasi klienci:

  1. galerie, muzea oraz inne instytucje zainteresowane objęciem ochroną dzieł sztuki (zasobów własnych, wystaw rotacyjnych oraz wypożyczeń długoterminowych) w trakcie wystaw;
  2. prywatni kolekcjonerzy dzieł sztuki poszukujący ochrony dla swoich zbiorów;
  3. podmioty działające na rynku obrotu dziełami sztuki.